Engineering helpt bij keuze Kolomschoenen

2022-03-22, Nieuws

De Kolomschoenen HT zijn een ideale oplossing om prefab betonkolommen op een snelle en veilige manier, schoorvrij, te monteren op de bouwplaats. Deze manier van verankeren zorgt voor een grote reductie in kosten en bouwtijd. Bovendien kan hiermee circulair gebouwd worden; de kolommen zijn demontabel.

Kolomschoenen HT
Engineering Contact verkoop

Bij de keuze voor het juiste type Kolomschoenen HT kan onze afdeling Engineering je ondersteunen. Onze engineers kunnen met de software van producent R-Steel een ontwerpberekening maken voor een statisch bepaalde constructie. Op basis van vastgestelde uitgangspunten wordt de capaciteit van de Kolomschoenen HT en de Ankerbouten HT getoetst aan de van toepassing zijnde artikelen uit de EN 1992 en EN 1993. Tijdens deze toetsing wordt gekeken naar de capaciteit van de kolomschoenen, de ankerbouten en de tussenliggende voeg, zowel tijdens de montagefase als bij de definitieve toestand.

Meer weten over deze vernieuwende en circulaire oplossing? Lees meer in de documentatie https://bit.ly/3tkP8Au of neem direct contact op met één van onze engineers via +31(0)341 278840 of engineering@hakron.nl. Zij kunnen je voorzien van een advies op maat. BIM-objecten van de Kolomschoenen HT en Ankerbouten HT zijn op aanvraag beschikbaar.