Al onze software

Naast de verschillende documentaties, digitale tekeningen en service van onze afdeling engineering biedt Hakron-Terwa ook verschillende software aan om je verder op weg te helpen met onze producten.

Contact engineering
Software
Hakron 2.01 Betomax.Comax Contact engineering

Hakron-Terwa hijs- en Bevestigingsankers berekeningssoftware v2.01

Met onze hijs- en Bevestigingsankers berekeningssoftware kunnen diverse hijs- en bevestigingsankers worden bepaald in type en aantal. Het programma biedt o.a. de mogelijkheid om te kunnen kiezen tussen ankers met schroefdraad (1D),  stripankers (2D) of onze T-slotankers (3D).

De bevestigingsankers kunnen berekend worden volgens de CEN-TS 1992-4-2.

Let op:
De berekeningssoftware is bedoeld voor deskundigen. De gebruiker dient op de hoogte zijn van de constructieve uitgangspunten die in het programma gehanteerd worden en moet zelf de constructieve schematisering vaststellen die hoort bij het ontwerp.

De constructeur blijft ten aller tijden eindverantwoordelijk voor het constructieve ontwerp.

Download hakron2.01.zip

Softwareservice Comax-stekkenbakken (Betomax/Comax)

Constructeurs stellen vaak de vraag welke dwarskrachten toelaatbaar zijn op onze COMAX-stekkenbakken. Om hierin tegemoet te komen, biedt Hakron-Terwa de mogelijkheid om via onze website van speciaal ontwikkelde rekensoftware gebruik te maken.

Onze fabrikant Betomax heeft voor het berekenen van de afschuifcapaciteit software ontwikkeld op basis van de Duitse Zulassung, Eurocodes en in combinatie met het actuele KOMO-certificaat. 

Zowel de Zulassung als het KOMO-certificaat kunnen desgewenst binnen het rekenprogramma worden ingezien en als pdf worden opgeslagen.

Het COMAX-rekenpakket is in 4 talen (Duits, Engels, Italiaans en Nederlands) beschikbaar. Klik hieronder om de software te downloaden in de vorm van een ZIP-bestand, waarin het installatiebestand is opgenomen.

Met deze berekeningstool kan een maatberekening worden uitgevoerd op basis van de projectspecifieke gegevens met zowel de P-types als de Q-types van de COMAX-stekkenbakken. Basis is de nieuwe Eurocode 2.

De nieuwe types met “vertanding” aan de achterzijde (types Q-D en Q-L) mogen volgens de huidige voorschriften in de hoogste ruwheidsklasse “vertand” worden ingedeeld en maken daardoor hogere toelaatbare dwarskrachten mogelijk.

De rekensoftware is zonder toegangscode voor iedereen toegankelijk en voorzien van toelichtingen en een handleiding.

Als je er niet uit komt, dan kan je altijd terecht bij onze engineers. Indien gewenst kunnen zij ook een controleberekening voor je uitvoeren. 

Let op: de gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor de ontwerpresultaten die hij gebruikt. Ook ónze berekeningen, controles en goedkeuringen, moeten door de constructeur worden goedgekeurd! Klik hier voor de disclaimer van de producent (onderaan / Duits).